Alle artikelen met sleutelwoord interaction design

Een visie op de toekomst

Undefined

We leven in een tijd waarin we zijn omgeven door steeds meer, steeds complexere en steeds intelligentere systemen. Het is een fascinerende wereld, waarin mens en techniek elkaar bijna voortdurend tegenkomen. Onze beleving van die wereld loopt voornamelijk via apparaten en media, waarmee die beleving zelf ook verandert. Zo gaat onze fysieke omgeving steeds meer samen met onze digitale werkelijkheid, en andersom. Alles wordt met alles verbonden.

Scriptie: studie naar Interaction Design

Undefined

'Een indrukwekkende studie naar het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de opleiding/afstudeerrichting Interaction Design binnen de HKU/KMT. Met als deelonderzoeken: de ziens- en benaderingswijze van de betrokkenen (vroeger en nu) en de plaats van de opleiding binnen de mediawetenschap (qua inhoud, ideologieën en theorievorming) en het huidige vakgebied en de beroepspraktijk. Kortom een complete doopceel wordt hier aangaande ID gelicht, waarbij geen enkele onderzoeksmethodiek wordt geschuwd. (...) Resultaat is een bijzonder doorwrocht stuk.

Abonneren op interaction design