Scriptie: studie naar Interaction Design

'Een indrukwekkende studie naar het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de opleiding/afstudeerrichting Interaction Design binnen de HKU/KMT. Met als deelonderzoeken: de ziens- en benaderingswijze van de betrokkenen (vroeger en nu) en de plaats van de opleiding binnen de mediawetenschap (qua inhoud, ideologieën en theorievorming) en het huidige vakgebied en de beroepspraktijk. Kortom een complete doopceel wordt hier aangaande ID gelicht, waarbij geen enkele onderzoeksmethodiek wordt geschuwd. (...) Resultaat is een bijzonder doorwrocht stuk. (...)'  - Martin Lacet, scriptiebegeleider