Het web socialer en intelligenter maken

Door websites socialer en intelligenter te maken, maken we ook de maatschappij socialer en intelligenter. Ik wil me hiervoor inzetten door interaction designdiensten aan te bieden en eigen projecten te realiseren.

 1. Interaction design diensten:
  • interaction design voor een socialer en intelligenter web, bedoeld voor (web)ontwerpbureaus.
  • interaction design kennisoverdracht, in de vorm van lezingen, presentaties en artikelen. Dit kan zijn voor congressen, via mijn eigen website, maar ook voor scholen of kennisinstituten.
 2. Eigen projecten:
  • Eigen projecten bieden ruimte voor het aannemen van eigen webdesign opdrachten, maar ook voor online experimenten en het aanbieden en verder ontwikkelen van mijn eigen organisch ambachtelijke grafische werk.

In één zin staat interaction design voor de gebruiksvriendelijkheid waar zo’n behoefte aan is. Dit is te realiseren door klantgericht maar vooral gebruikersgericht te ontwerpen. Door mijn kennis en vaardigheden op dit gebied aan te bieden, kan ik de omgang tussen mens en techniek helpen verbeteren en prettiger te maken. Zo komen we stapje voor stapje dichterbij dat sociale en intelligente internet en dito maatschappij.

 • Socialer, want:
  • Systemen worden gebruikersgericht ontworpen en zijn dus gebruiksvriendelijk en toegankelijk.
  • Websites worden zo opgezet dat mensen zich met elkaar kunnen verbinden en er dus sociale netwerken kunnen ontstaan.
  • Websites worden zo opgezet dat men kan voortbouwen op elkaar en er ruimte is voor spel, creativiteit en innovatie. Er wordt ook opensource en modulair ontwikkeld om dit te ondersteunen.
 • Intelligenter, want:
  • De structuur en navigatie in kennis en informatie worden niet alleen op hiërarchische, maar ook op contextuele en semantische wijze gecreëerd, waardoor de vindbaarheid toeneemt. 
  • Het delen van kennis en informatie wordt centraal gesteld op het web. Deze enorme kennisbank wordt gelokaliseerd en gepersonaliseerd overal en altijd toegankelijk gemaakt op een laagdrempelige manier.

Druif Design wil op speelse en creatieve wijze innovatief zijn op bovenstaande gebieden. Met de technologische ontwikkelingen als inspiratiebron zet ik me in voor een prettige en inspirerende omgang met websites. Zodoende zal Druif Design één van de grondleggers zijn van onze toekomstige sociale en intelligente maatschappij.