Positieve maatschappelijke verandering

Ik heb zowaar wat beschrijvingen op m'n site geupdatet. Eigenlijk zou de hele site wel eens flink op de schop mogen, maar goed, je weet hoe dat gaat. Ik ben al blij dat ik m'n teksten heb kunnen updaten: ik ben een ervaren freelance UX & interaction designer gericht op het versterken van positieve maatschappelijke verandering. Want ik wil bijdragen aan een rechtvaardige, integere maatschappij met bestaanszekerheid en (kansen)gelijkheid voor iedereen. Ik werk aan de gebruiksvriendelijkheid van tools die daarbij gebruikt worden. Het liefst complexe (web)applicaties zoals open data over welzijn in de vorm van een dashboard of een burgerparticipatieplatform. Vaak voor (semi)overheid, non-profit en initiatieven vanuit burgers.

Dat doe ik door iedereen in een open(baar) ontwerpproces te betrekken met workshops, schetsen en systeemdenken. Naast opdrachtgever en eindgebruiker heb ik oog voor indirect belanghebbenden. Mijn werk varieert van strategie/concept tot informatieontwerp. Van functioneel (interactie)ontwerp tot visual design, design systems en (soms een beetje) frontend code.

Ik doe dat samen met mijn collega-freelancer Rob Maijers. Rob is een analyticus van functionele aspecten met oog voor samenhang. Ik ben empathisch, hands-on en zorg dat er altijd visueel discussiemateriaal is. Onze aanvullende kwaliteiten zetten we het liefst samen in op een nieuwe opdracht. We komen met aandacht tot oplossingen waar maatschappelijk draagvlak voor is en die ieders toekomst eerlijker en gewoon een heel stuk prettiger maakt.