#DxF2009 Ronald Manak

How to design innovative products on a shoestring

 

Begonnen in websites, maar was niet gelukkig, dus: trust your instincts.

Daarna maakt hij v-beat airdrums en airguitar. Go with the flow: de target audience bleek niet de kinderen, maar volwassenen, en dus maakte ze hun product ook volwassener.

Veel testen: iterate and fail fast (2-4 weken per prototype voor enkele features).

Later maakte hij beatboxing app voor iphone, waarvoor investeerders huiverig waren, en dus brachten ze eerst een beta versie uit, die heel populair bleek.

Pragmatisch, succesvol.

Tips: