Ga naar LINK!Ga naar LINK!

Ga naar Nico's portfolio!

Ga naar de project website van LINK.WAT EN WIE? HOE?

LINK is het individuele afstudeerproject van Nico Druif. In het project draait het om metadata, navigatie en informatieontsluiting.

LINK is een website waarop teksten automatisch in elkaars context gaan staan als ze iets met elkaar te maken hebben. De verbanden tussen deze teksten worden weergegeven in een voortdurend groeiende flowchart, waarmee je je route door de informatie aflegt. Op een tekst kun je vaak inzoomen. Het is in verschillende lagen opgedeeld, volgens het Usetext concept, voor een efficiŽnt beeldscherm gebruik. Ook gaat je oorspronkelijke context hierdoor nooit verloren. Verder is het delen van kennis een uitgangspunt geweest voor het project. Iedereen kan dus nieuwe informatie aan de website toevoegen.

LINK is een stap in een persoonlijke zoektocht over het visualiseren van informatie en de structuren die hierin bestaan. Zeker in de goede richting, want de website is echt flexibel in structuur, gedrag en vormgeving geworden. Alles staat er letterlijk in context en in perspectief. Bovendien is er weer veel geleerd en zijn er veel nieuwe ideeŽn geboren. De zoektocht gaat dus door!

Ga naar LINK!

Ga naar Nico's portfolio!

Een gebruiksaanwijzing voor LINK is wel op z'n plaats. Want helaas is het niet alles ontzettend gebruiksvriendelijk geworden.

Mocht je een tekst willen toevoegen, dan is het handig om te weten dat er vier verschillende datasoorten zijn. Dat zijn: tekst (voor alle algemene verhalen en artikelen), persoon (voor persoonsinformatie), categorie (voor het creeŽren van een plek om weer andere informatie onder te hangen) en nieuws (voor een plek waar automatisch de laatst drie toegevoegde teksten komen te staan).

Wat betreft de sleutelwoorden heb je de mogelijkheid om er drie aan te maken. Eentje kan echter ook, door bij de overige twee enkel een spatie in te vullen. Het is niet nodig om de titel als sleutelwoord mee te geven, omdat LINK dat al vanzelf doet.

Tenslotte de opmerking dat LINK is geoptimaliseerd voor weergave op een scherm van 1024 bij 768.

Verder zou het zichzelf enigzins moeten wijzen. Natuurlijk kun je Nico altijd even mailen voor een eventuele vraag. Succes en veel plezier!

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht | Nico Druif | augustus 2005